Edytuj swoją stronę

Co zamierzasz?

Wprowadź adres swojej strony w polu Personalizacja (prawa kolumna).

  • Wprowadzić inną liczbę wpisów wyświetlanych na stronie głównej
  • Zmienić adres w górnym pasku - usunąć /index.php/
  • Dodać nową pozycję w menu
  • Zmienić tytuł witryny na karcie w przeglądarce
  • Wyeksportować treści w bloga - zrobić kopię zapasową wpisów/stron
  • Zainstalować nową wtyczkę

Jeśli znalazłeś literówkę, daj mi znać, zaznaczając ten tekst i naciskającCtrl+Enter.

UDOSTĘPNIJ